Theoriedagen

Een hele zaterdag theorie als voorbereiding op je theorie examen is een hele goede keuze! We besteden op deze theoriedag veel aandacht aan examen training, en geven veel uitleg over b.v. voorrangssituaties. Leerlingen kennen vaak de regels wel, maar weten deze niet op de juiste manier toe te passen. Uiteraard is het van belang om thuis al wat voorbereiding te hebben gedaan d.m.v. een theorieboek. Je kunt namelijk onmogelijk alles in 1 dag opnemen en onthouden. Je kunt zelf een examen reserveren op mijn.cbr.nl i.v.m. wijzigingen in het reserveren bij het CBR kunnen wij niet meer plekken inkopen voor b.v. de maandag na de theoriedag.

De resultaten van deze dag zijn heel goed, vooral omdat het blijft hangen en dus niet alleen effectief is voor het theorie examen. Dus niet het leren van trucjes en stampwerk op 1 dag zodat je aan het eind van de dag nog net genoeg kennis hebt om examen te kunnen doen. Maar dus “gewone” theorie waar je ook in de praktijklessen voordeel bij hebt.

Hierboven is de locatie van de theoriedag te zien.  H2 Hotel Heerenveen, Schans 65, 8441AC Heerenveen.

Meedoen?

Wilt u zich aanmelden voor een theoriedag? Kies dan hieronder voor een optie tot inschrijving voor een theoriedag. Vermeld bij uw inschrijving duidelijk op welke datum u een theoriedag wilt bijwonen.

De kosten van de theoriedag bedragen € 85,- euro. Dit is Incl. lunch

Klik op de onderstaande button om je in te schrijven via WhatsApp voor een theoriedag. 

Klik op de onderstaande button om je in te schrijven via een contactformulier voor een theoriedag. 

Data theoriedagen

16 januari 2021

13 februari 2021

13 maart 2021

10 april 2021

8 mei 2021

12 juni 2021

(10juli 2021)

11 september 2021

9 oktober 2021

13 november 2021

11 december 2021

Theorie examen

Het theorie-examen moet worden  afgelegd in één van de ongeveer 30 CBR-theoriecentra. De examendagen verschillen per CBR-centra. Een examenkandidaat moet 16 jaar of ouder zijn. Het theorie-examen voor een personenauto bestaat uit drie onderdelen gevaarherkenning, kennis en inzicht. Deze drie onderdelen vormen samen het examen en kunnen niet afzonderlijk worden afgelegd. De kandidaat is alleen geslaagd als hij voor alle onderdelen een voldoende haalt.

Gevaarherkenning

Het onderdeel ‘Gevaarherkenning’ bestaat uit 25 vragen, waarvan er ten minste 13 goed moeten worden beantwoord. De vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Er wordt gevraagd wat men moet doen in elk van de situaties, waarbij er elke keer 3 antwoordmogelijkheden zijn:

• remmen (er is sprake van een onmiddellijk gevaar)
• gas loslaten (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen)
• niets (er is geen sprake van gevaar)

Kennis

Bij het onderdeel ‘Kennis’ laat de kandidaat zien dat hij feiten en regels kan herkennen en benoemen. Dit onderdeel bestaat uit 12 vragen waarvan 10 of meer vragen goed moeten worden beantwoord.

Inzicht

Bij het onderdeel ‘Inzicht’ moet de kandidaat laten zien dat hij regels kan toepassen en juiste beslissingen kan nemen. Dit onderdeel bestaat uit 28 vragen waarvan 25 of meer vragen goed moeten worden beantwoord.

In de onderdelen kennis en inzicht krijgt de kandidaat ook 2 testvragen. De testvragen tellen niet mee voor het examenresultaat. De examenonderdelen kennis en inzicht van het examen bevatten meerdere soorten vragen, zoals ja/nee-vragen, sleepvragen, meerkeuzevragen en open vragen.

Belangrijk

Voor het Theorie examen ben je verplicht om een aantal zaken op orde te hebben en mee te nemen. Hiernaast staat vermeldt wat je precies mee moet nemen.